Záhadné Kanárske ostrovy

16.10.08 13:35:38

Kanárske ostrovy nepriťahujú len turistov, ale tiež vedcov a milovníkov záhad a tajomstiev. Nejasný je totiž pôvod národa, ktorý ostrovy obýval ešte pred ich objavením Janovčanmi v 14. stor. Guančovia, ako miestni ľudia samých seba nazývali, boli vysokí, modrookí a mali plavé či ryšavé vlasy. To bolo pre geografickú polohu súostrovia veľmi neobvyklé. Guančovia boli dokonca pokladaný za potomkov bájnej Atlantídy. Záhadný bol tiež jazyk, akým sa Guančovia dorozumievali. Podľa dobových kroník sa ich reč vôbec nepodobala ľudskej. Jazyk, ktorý vraj pripomínal hvízdanie, dnes označujeme ako Silbo.

Podľa záznamov žili Guančovia v dobe príchodu Európanov na úrovni doby kamennej. Nepoznali teda kovy, bývali v chyžách či jaskyniach a nepoznali lode a moreplavbu. Nedokázali prekonávať ani pomerne malé vzdialenosti medzi jednotlivými ostrovmi a lode európskych dobyvateľov pokladali za obrovské vtáky. Ako sa sem teda dostali?

Ako to už  býva, existuje medzi vedcami mnoho názorov na to, odkiaľ pôvodní obyvatelia Kanárskych ostrovov pochádzajú. Mnoho z nich tvrdí, že Guančovia prišli zo Španielska, známy cestovateľ a etnograf Thor Heyrdahl sa snažil dokázať, že šlo o potomkov Vikingov. Dnes prevláda názor, že sa jedná o príbuzných Berberov zo severnej Afriky. Táto domnienka je pravdepodobná ako z hľadiska genetiky – Berberi majú sklon k svetlejšej pleti a vlasom a prevládajúcu krvnú skupinu 0, tak aj geografie – z Afriky by to na  Kanárske ostrovy naozaj nemali ďaleko.

To však  nerieši spôsob dopravy na ostrovy. Je možné, že sem boli dopravení ako otroci, alebo že to boli potomkovia preživších trosečníkov z nejakej lode. Žeby však na moreplavbu úplne zabudli a nepredávali túto skúsenosť z generácie na generáciu?

Čo sa s týmto národom, ktorý je dodnes obklopený mnohými otáznikmi, stalo? Napriek tomu, že sa  Guančovia vedeli brániť a snažili sa odolávať Portugalcom aj Francúzom, nakoniec ich v 15. stor. pri procese násilnej katolizácie premohli Španieli a celý národ bol postupne vyhladený.

Turisti si môžu mumifikovaných, pôvodných obyvateľov Kanárskych ostrovov prehliadnuť v Archeologickom a prírodopisnom múzeu v Santa Cruz na Tenerife. Niektoré exponáty tvoria len kosti, na iných sa zachovali dokonca aj vlasy. Spôsob balzamovania mŕtvych, ktorý Guančovia využívali, bol podobný egyptskému. Návšteva múzea je určite nezabudnuteľným zážitkom.     

Posledné zaujímavosti...

23.02.2012 Kvetinový festival
29.12.2011 Calçots
11.02.2011 Teatro Cuyás

Naposledy v diskussi...

15.04.2012 Dovolenka na Kanárskych ostrovoch
19.12.2011 bellavista
23.07.2011 El Hierro
22.07.2011 so stravou/bez stravy

Posledná fotografia...

Gran Canaria
Lanzarote
Tenerife
nad hladinou
rozhľad