Pyramídy v Güímaru

17.08.09 12:01:27

Región Chacona na ostrove Tenerife skrýva doposiaľ nerozlúštené tajomstvo. V lokalite Güímar stojí šesť obdĺžníkových pyramíd z lávového kameňa. Pri stavbe neboli použité žiadne spojivá. Odborníci datovali pôvod stavieb do 19. storočia, avšak ich štruktúra pripomína omnoho staršie aztécké a mayské pyramídy v Mexiku. Ich pravá funkcia zostává predmetom ďalších vedeckých bádaní.

Podľa prvej zo skúmaných teórií postavili pyramídy poľnohospodári z ostrova, keď kopali zavlažovacie kanály pre  svoje políčka. Kamene, ktoré im prekážali v zemine, nahromadili na okraji pola a postavili z nich pyramídy. Podľa dobových fotografií a očitých svedectiev starších obyvateľov sa na ostrove nachádzalo omnoho viacej podobných stavieb, ale boli postupne rozobrané na stavebný materiál pre nové obydlia. Prvá zmienka o pyramídach je na zmluve o rozdelení teritória z roku 1881. Podľa dokumentu je možné, že pyramídy slúžili ako hranica medzi územím zasväteným kultivácií rastlín a územím vymedzeným pre  chov zvierat.

S ďalším prieskumom prišiel nórsky archeológ, antropológ a spisovateľ Thor Heyerdahl. Jeho teórie potvrdzuje, že pyramídy nemohli byť postavené náhodne z nahromadeného nepotrebného materiálu. Zvýšené podložia pod stavbou a opracované rohové kamene jasne dokazujú prítomnosť ľudskej ruky. Geológovia túto teóriu potvrdili. Použitý druh horniny sa nevyskytuje v okolitých poliach. Pochádza totiž z skál sopečného pôvodu. Ďalšie poznatky ukázali, že sú plošiny všetkých pyramíd orientované smerom k východu slnka. Nanešťastie sa Heyerdahlovi nepodarilo určiť vek konštrukcií ani ich staviteľov, ale zistilo sa, že bol Güímar sídlovým miestom guančských kráľov až do dobytia Španielskom v druhej polovice 15. storočia. Guančovia dokonca žili v pivnici pod jednou  z pyramíd.

V roku 1998 vznikol v lokalite archeologický park s plochou 65 000 metrov štvorcových prístupný širokej verejnosti. Múzeum mapuje Heyerdahlovy i ostatné teórie. Všetko financoval Nór žijúci na Tenerife Fred Olsen.

Posledné zaujímavosti...

23.02.2012 Kvetinový festival
29.12.2011 Calçots
11.02.2011 Teatro Cuyás

Naposledy v diskussi...

15.04.2012 Dovolenka na Kanárskych ostrovoch
19.12.2011 bellavista
23.07.2011 El Hierro
22.07.2011 so stravou/bez stravy

Posledná fotografia...

Gran Canaria
Lanzarote
Tenerife
nad hladinou
rozhľad