Kanárský dialekt

02.08.10 09:49:20

Kanárčina je špecifické nárečie španielčiny, ktorým sa hovorí na Kanárskych ostrovoch. Podobá sa španielčine používanej na Kube a v Puerto Rico. Podľa inej teórie vznikol dialekt zo zlúčenia španielčiny s portugalčinou.

Pôvod

Kastílska koruna začala dobýjať Kanárske súostrovie za vlády Enriqua III. a dokončila svoje dielo v dobe vlády „katolíckych kráľov“ na konci 15. storočia. Prieskumné expedície vyrážali z andalúzkych prístavov, preto pochádzala väčšina nových obyvateľov práve z tohto regiónu. K vývoju jazyka prispela i kolonizácia niektorých oblastí portugalskou armádou. Napríklad na severe ostrova La Palma sa až do začiatku 20. storočia hovorilo jazykom zvaným „portuñol“, teda kombináciou portugalčiny a španielčiny. Ďalším vplyvom na ostrove bol jazyk pôvodných obyvateľov – guančov. Ich reč vzišla z berberčiny. Počas španielskej conquisty došlo k potlačovaniu pôvodnej kultúry a guančský jazyk takmer vymizol. Zostalo iba niekoľko pomenovaní rastlín a zvierat. Vďaka polohe Kanárskych ostrovov sa tu zakorenili vplyvy z vonkajších krajín, ktoré podstatne zmenili miestnu kultúru a predovšetkým jazyk.

Neskorší vplyv kanárskych obyvateľov sa prejavil pri emigrácii na Kubu, do Puerto Rica, Venezuely a Dominikánskej republiky.

Výslovnosť a použitie

Oproti klasickej španielčine došlo v kanárčine k niekoľkým gramatickým a výslovnostným zmenám.

Španielčina používa pre vykanie tretiu osobu buď jednotného alebo množného čísla, zatiaľčo kanárčina preferuje osobu druhú. Do zdrobnenín vkladá kanárčina naviac slabiku -ito.

Výslovnostné zmeny sú takisto patrné. Napríklad hláska „h“ je vyslovovaná ako španielske „j“, teda české „ch“. Ostrovania prestali používať predložku „de“. Keď teda Španieli privlastňujú vo výraze „Martin dom“ použijú predložku „de“, teda povedia „Casa de Marta“, no kanárčina si vystačí s púhym „Casa Marta“.

Kanárska slovná zásoba

Vďaka vplyvu toľkých jazykov vzniklo v dialekte niekoľko špecifických slov, tzv. „kanarizmov“. Tieto výrazy môžeme roztriediť do troch základných skupín podľa vzniku: kanarizmy z aktuálnej španielčiny (papa – zemiak), zo starej kastílčiny (bezo – pera) a nakoniec z nešpanielskych jazykov (z portugalčiny millo – kukurica). Zaradenie slova do jednej zo skupín datuje i jeho vznik a odkazuje na určitú časť kanárskej histórie.

Posledné zaujímavosti...

23.02.2012 Kvetinový festival
29.12.2011 Calçots
11.02.2011 Teatro Cuyás

Naposledy v diskussi...

15.04.2012 Dovolenka na Kanárskych ostrovoch
19.12.2011 bellavista
23.07.2011 El Hierro
22.07.2011 so stravou/bez stravy

Posledná fotografia...

Gran Canaria
Lanzarote
Tenerife
nad hladinou
rozhľad